Den livsviktiga C-vitaminen


Förklarat och refererat av Eliiza


Trots att fakta sedan länge framlagts fortsätter ex. vissa s.k. forskare, Livsmedelsverket och apoteket bland andra att ansvarslöst basunera ut ytterst felaktig information om vårt viktiga C-vitaminbehov. Människor drabbas därmed av allvarliga, livshotande och till och med dödliga skador och sjukdomar som annars skulle kvävts i sin linda.

För att människokroppen skall må bra och fungera som avsett så krävs naturligtvis en mängd olika vitaminer och mineraler.
Dock, och utan tvekan, är i sanning C-vitaminen den absolut viktigaste. Då vår föda bevisligen inte innehåller erforderlig mängd C-vitaminer MÅSTE vi tillföra kroppen detta i form utav tillskott. Människan behöver generellt en mängd motsvarande hela 12-14mg C-vitamin per Kg kroppsvikt dagligen, och vid medeltungt eller tyngre kroppsarbete måste dosen ökas ytterligare. Således, en dos minst 10 gånger högre än vad vi nu generellt blir rekommenderade. Denna mängd, 12-14mg, är dessvärre omöjlig att inta genom vår vanliga föda. Detta beror till stor del på den enorma överbefolkningen och att därigenom odlingsjordarna blivit sönderodlade och att vi driver växterna att växa allt snabbare samt att vi skördar dem för tidigt inför långa transporter. Allt detta medför således att grödorna inte är så vitaminrika och nyttiga som de borde vara. De falska siffror angående vårt C-vitaminbehov vi matas med är som ett övergrepp på människan då bevisligen bristen på denna vitamin medför allehanda skador. Människor drabbas därigenom utav åkommor såsom immunförsvarsrubbningar, synskador, allergier, olika former utav cancer som faktiskt ALDRIG skulle kunna uppkomma hos människan annars, svåra menstruationsbesvär hos kvinnor samt hämmad sår- och sjukdoms-läkning etc. För att nämna några få. Dock måste det sägas att genuin och sann forskning visar att denna dagliga dos, 12-14mg,  av C.vitamin måste intas under 1½ år innan man märker de positiva effekterna fullt ut.

Som om detta inte skulle vara nog. Det är även ytterst viktigt att blivande föräldrar inte lider av C-vitaminbrist vid avlande av barn. C-vitaminbrist kan i detta stadium, förutom ovan nämnda skador, ÄVEN medföra fosterskador, lyten och andra sjukdomar samt DNA-skador hos det blivande barnet.

C-vitamin är också en utav de allra viktigaste antioxidanterna och hjälper till att fördröja åldrandet. Känner man sig svag, gammal i förtid eller börjar få rynkor hjälper det att dagligen inta 5 g C-vitamin tillsammans med 400 mg E-vitamin. Viktigt: för bästa effekt skall dosen delas upp på flera mindre doser under dagen beroende på att kroppen inte kan tillgodogöra sig alla vitaminerna på en gång.

Således, varje människa bör för sin egen och sina efterkommandes hälsas skull inta 12-14 mg naturliga C-vitaminer per kilo kroppsvikt dagligen, varav stor del måste intas i form utav tillskott. Och då talar vi inte om syntetiska vitamintillskott, som är billiga och lätta att få tag på i vanliga snabbköp eller apotek, utan naturliga vitamintillskott, som förutom själva vitaminen även innehåller många viktiga spårämnen runt vitaminen. Vitaminer med sina spårämnen upptas lätt av människokroppen och utgör en god sammansatt effekt på densamma, vilket således inte är fallet med de syntetiska som är betydligt mer svårupptagliga. Denna C-vitamindos kommer att göra oss piggare, klarare och friskare. Så vänta inte. Ge din kropp det den behöver, redan idag. Och som många säkert vet, C-vitamin, zink och järn katalyserar varandra.
(Källa: FIGU)