Mikrovågsugnar ger livsformer både fysiska och psykiska skador.

Förklarat av Eliiza


Man bör vara mycket observant på att mikrovågsugnar kan orsaka skada och otaliga hälsobekymmer hos den mänskliga varelsen. Detta gäller inte bara rent synliga fysiska skador utan även det att det mänskliga psyket kan skadas. Psyket, känslornas centrum, är ett halvmateriellt organ, mer känt som Solar Plexus i kroppen, vars centrum är beläget i bröstet. Som materiellt organ är det mottagligt för många påverkningar. Överhuvudtaget, psyket är en tämligen bräcklig liten apparatsdel, som behöver stor omtanke hela tiden. Ytterligare saker som speciellt kan skada detta lilla delikata organ är felaktigt tänkande, brist på kontrollerat tänkande, antipati, rädsla etc., för att inte nämna kemikalier, förgiftning, miljögifter, drogmissbruk och liknande.

Matlagning i mikrovågsugnar kan således verkligen vara extremt harmfullt, men bara då maten kommer i direktkontakt med själva mikrovågorna, alltså om maten blir direkt bestrålad av mikrovågorna. När denna bestrålning inträffar startar en omvandlingsprocess där harmfulla och delvis giftiga substanser skapas. Emellertid, om maten värms i kärl som är helt tillslutna runt om så inträffar inte denna omvandlingsprocess och maten är då således inte farlig att förtära.

Olyckligtvis så läcker många mikrovågsugnar mikrovågor till sin omgivning. Beroende på vågornas amplitud och av personens kroppsliga natur kan det uppstå harmfulla effekter såsom gråstarr, förstörelse av kvinnlig fertilitet och manlig fortplantningsförmåga, försvagning av foster/embryo under graviditet, försvagning av hjärnan och i allvarliga fall förstörelse utav mänskliga och animaliska psyken samt förstörelse av växtlighetens liv samt att vissa typer utav cancer kan uppstå etc.

Om man måste använda en mikrovågsugn så skall man hålla sig på behörigt avstånd ifrån den, såtillvida man inte med absolut säkerhet har kontrollerat att den inte läcker mikrovågsstrålning. Idag finns det mycket bättre mikrovågsugnar pga. att vetenskapen har upptäckt att mikrovågor är skadliga. Dock har alla skadeverkningar dessa mikrovågor kan medföra ännu inte upptäckts. Faktum är det så, att man bör kasta ut den gamla mikrovågsugnen, som med stor säkerhet läcker skadlig strålning, och skaffa en ny och säkrare mikrovågsugn. Men stå aldrig rakt framför mikrovågsugnen medan du väntar på att maten tillagas oavsett hur ny/gammal den är.
(Källa: FIGU.)