Harmfulla pyramider m.m.

Förklarat av Eliiza


Pyramider är inte så harmlösa eller lyckobringande som många tycks tro. Faktum är att det snarare ofta är regel än undantag att pyramider, hemmagjorda eller kommersiellt tillverkade, i diverse material, är mer eller mindre livsfarliga på kort eller lång sikt och detta är tyvärr människor generellt sett ovetande om. Sedan en längre tid tillbaka har det kommersiella pyramidbyggandet med dess försäljning ökat markant i många länder. Pyramider utav varierande material och form presenteras och marknadsförs utan någon som helst tanke på vad dessa i sanning är i stånd till att åsamka sin omgivning gällande skador och annat elände.

I sanning är det så, att koppar är det enda material som skall användas till pyramider. Detta beroende på att koppar leder elektrisk energi och således inte alstrar de krafter som är dödliga eller skadliga för människan och allt annat levande. Pyramider som konstruerats av icke ledande material såsom sten, glas, kristall och konstgjorda material kan vid en viss position, i sitt inre, ex. orsaka mumifiering av cellvävnad hos alla livsformer och få vassa verktygsblad att ändras. Således, beroende på pyramidens mått och utformning så kan mycket skadliga och till och med dödliga krafter ansamlas, vilka utan undantag drabbar allt levande. Det skall därmed noteras att man aldrig någonsin skall lägga sig ner inuti en pyramid oavsett storlek!

Detta destruktiva händelseförlopp inträffar dock inte med en ledande kopparpyramid. Beroende på omständigheter så som dimension, antenn och elevation, etc, uppkommer helt annorlunda stimulerande krafter inom en kopparpyramid. Dessa krafter avleder de svängningar som utvecklas till dödliga krafter när dessa kommer i kontakt med pyramiden. Dock, det är av yttersta vikt att kopparpyramiden är helt omsluten och säkrad runtom.
En korrekt konstruerad kopparpyramid med antenn är alldeles utmärkt att använda vid meditation. En sådan pyramid hjälper den mediterande på så vis att den fungerar som fokuseringspunkt, en intensifierare för personliga tankevibrationer. Pyramidformen överför energi genom pyramidens antenn. När man sitter framför pyramiden, och har den i nivå med ögonen, så blir personens vibrationer en del av antennen.
Kopparpyramiden kan också med framgång användas för att rena alla metaller och stenar av alla slag, d.v.s. för att "neutralisera" dem från alla negativa energier de drar åt sig från sin omgivning. Tidsperioden som behövs är tre dagar, 72 (fulla) timmar, inuti pyramiden.
(Källa: FIGU)