Viktiga och kraftfulla symboler och deras rätta betydelserSalome - Frieden - Fred - Peace - Pax

Den verkliga och ursprungliga fredssymbolen
Om denna symbol aktivt skulle användas inom fredsrörelsen och deras arbete i stället för den felvända, felaktiga och falska så skulle världen vara en betydligt bättre plats att leva på. Snälla, hjälp till att sprida budskapet om att vi måste vända den rätt.Denna symbol, som felaktigt används som fredssymbol, är egentligen en förvanskad dödssymbol!
(Symboliserar ett draget svärd.)


Här nedan visas ett fåtal av de otaliga, verkliga och ur-urgamla symbolerna vars betydelse är gällande i hela vårt Universum.Tod/Todesexistenz/Todesleben (Död/Dödsexistens)
Krieg (Krig)
Lebensbaum (Livsträd)
Lebensentwicklung (Levnadsutveckling)
Lebenshemmung (Hämmande av levnad)(Källa: FIGU.)